PROTEST APTEKARZY

ŻĄDAMY RÓWNEGO DOSTĘPU DO LEKÓW!

     Protestujemy przeciw bezczynności Ministra Zdrowia i polskiego Rządu oraz zaniechaniu zdecydowanych działań mających na celu zagwarantowanie wszystkim aptekom i ich pacjentom równego i stałego dostępu do leków ratujących zdrowie i życie!

Protestujemy przeciw reglamentacji leków refundowanych ze środków publicznych!

     Protestujemy przeciw dyktatowi koncernów farmaceutycznych, które decydują o kształcie i sposobie dystrybucji leków w Polsce! Przyjęta przez nie strategia biznesowa, tolerowana przez rządzących naszym państwem, prowadzi do limitowania dostaw leków oraz dyskryminowania aptek i ich pacjentów!

     Ta skandaliczna sytuacja uniemożliwia nam prawidłowe wykonywanie zawodu farmaceuty, które ma na celu ochronę zdrowia publicznego poprzez zaspokajanie potrzeb lekowych pacjentów.

     Nie możemy realizować gwarantowanych ustawowo świadczeń zdrowotnych w postaci zaopatrywania pacjentów w leki refundowane.

     Nie możemy wykonywać obowiązków, które wynikają z umów zawieranych przez apteki z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację recept.

WZYWAMY RZĄD I MINISTRA ZDROWIA
DO ZAPEWNIENIA
WSZYSTKIM APTEKOM I ICH PACJENTOM
STAŁEGO I RÓWNEGO DOSTĘPU DO LEKÓW RATUJĄCYCH ZDROWIE I ŻYCIE!

 

Więcej na stronie
Naczelnej Izby Aptekarskiej
<- "kliknij"