Rozporządzenie Ministra Zdrowia

2 marca 2012

2 marca 2012 roku opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

więcej -> tekst rozporządzenia (pdf.)