Przypomnienie - dot. ustalania terminu, od którego obowiązują zmiany w kategorii wydawania produktów leczniczych.

Aktualności, Wtorek, 9 czerwca 2009

Przypominamy stanowisko Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia <- więcej z dnia 12 września 2007 r. ( przekazane do wiadomości Oddziałom Wojewódzkim NFZ) , dotyczące ustalania terminu, od którego obowiązują zmiany statusu produktów leczniczych .

   np.: Rp na OTC

Powyższe stanowisko potwierdza, że jedynym źródłem informacji o zmianie kategorii dostępności lub kodzie EAN/UCC produktu leczniczego zamieszczonego w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium RP jest ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia publikacji Obwieszczenia Prezesa Urzędu zawierającego zmiany. <- więcej

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. F i g ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ( Dz.U. nr 126 poz. 1379 z późn. zm), do zakresu działania Urzędu należy :

- ogłaszanie w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw zdrowia, co najmniej raz w roku Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej <-więcej

- wydawanie raz w miesiącu biuletynu, zawierającego wykaz produktów leczniczych , które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Biuletyny są dostępne na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych <- więcej

 

Prezes
Okręgowej Rady Aptekarskiej
w Lublinie
mgr farm. Krzysztof Przystupa

 


Proszę czekać... Proszę czekać...
Przeglądarka, której używasz, jest przestarzała. Posiada ona udokumentowane luki bezpieczeństwa, inne wady oraz ograniczoną funkcjonalność. Tracisz możliwość skorzystania z pełni możliwości oferowanych przez niektóre strony internetowe. Dowiedz się jak zaktualizować swoją przeglądarkę.